Župnišče v Novakih

Obnova župnišča (farovža)

Na zadnjem sestanku ŽPS ( župnijskega pastoralnega sveta) in GS (gospodarskega sveta) je bila ponovno obravnavana tematika glede župnišča oz. farovža kot se po domače reče. Že kar nekaj let je govora o tem, da bi bilo potrebno kar nekaj dela za obnovo in seveda tudi tega kar še največkrat manjka, to je denarnih sredstev.

Maja leta 2007 je bila narejena nova električna inštalacija v spodnjih prostorih, ter narejen nov trifazni električni priklop na električno omrežje. Novo električno inštalacijo pa bi bilo potrebno narediti tudi v zgornjih prostorih. Res je, da je trenutno župnišče prazno, saj nimamo svojega g. župnika. Da pa bi lahko župnišče ponudili v uporabo, mora odgovarjati vsaj nekaterim zahtevam. In ravno te bi želeli najprej rešiti. Zato so bile vsem družinam v župniji Novaki poslane Prošnje za finančno pomoč pri obnovi župnišča. Ravno tako bi se radi obrnili tudi na izseljence župnije Novaki, ki živijo drugje in jim ni vseeno, da župnišče propada, da bi nam priskočili na pomoč. Upam, da bi marsikdo od Vas želel , da se župnišče ohrani. Svoj dar lahko nakažete na TRR vseh župnij: 04752-0000660620 Nova KBM Pod NAMEN zapišite ime župnije, kateri namenjate svoj dar. Moramo se zavadati, da smo leta 1762 v Novake dobili prvega duhovnika in je tudi tu živel. Zato se je že takrat poskrbelo, da smo dobili župnišče. To pa je prestalo kar nekaj vojn in je bilo tudi že večkrat obnovljeno. Zadnja največja obnova je bila po drugi svetovni vojni, ko se je celotno župnišče obnovilo, ker je pogorelo med nemškim bombardiranjem leta 1943. Že dalj časa lahko vsi ugotavljamo, da je objekt župnišče nujno potreben obnove, če hočemo, da ga ohranimo. Verjetno ste najprej pomislili na to, čemu vlagati v tako stavbo, ko pa ni nobenega v njem. Pa vendar, če bi to stavbo zaščitili in uredili, bi bila ta stavba lahko uporabna za različne dejavnosti. Z do sedaj zbrano pomočo je bila izvedena prva faza obnove to je zamenjava oken, ker so bila dotrajana in je ob močnejšem deževju zamakalo v stavbo. Hvala vsem ki ste do sedaj pomagali. Naslednja je druga faza obnove, izdelava vsaj ene kopalnice in tretja faza, popravilo oz. zamenjava strehe. Zato Vas še vedno prosimo za pomoč, ki jo lahko nakažete na prej omenjen trans. račun ali osebno blagajničarki ali g. župniku. Odločite se po Vaši vesti. Za vsak dar Vam bomo hvaležni. O poteku obnovitvenih del vas bomo sproti obveščali tudi na internetni strani.

Do sedaj opravljena dela pri obnovi župnišča:

Prva faza: Zadnji teden v februarju leta 2009 sta bila odstranjena zidani štedilnik v kuhinji, ki se ga bo nadomestilo z drugim, ter kmečka peč, ki se jo je nadomesto z manjšo, na drva, da se hitreje segrejejo prostori. Prvi teden v marcu so izvajalci iz podjetja iz Ajdovščine odstranili stara okna in vgradili nova. Nato se je v dneh od 30. marca do 9. aprila popravilo zidove v kuhinji in dnevni sobi, uzidalo še dvoje oken, katere so prej pozabili odmeriti in izdelati, ter namestilo zunanje okenske police. Konec sebtembra se je v prvem nadstropju na novo napeljalo električno inštalacijo z lučmi in utičnicami v predsobi in treh sobah. Nato se je vse prostore v župnišču prebeliko.
Druga faza: Sklenilo se je, da se dosedanjo kopalnico podre, jo razširi in v nji zgradi eno stranišče. V začetku februarja leta 2011 se je pričelo z obnovo. Dosedanjo kopalnico se je podrlo. Ker je v dosedanjem stranišču, ki je bilo zunaj stavbe in brez toplotne izolacije, večkrat zmrznila voda v školjki in jo je uničilo, se bo v kopalnico postavilo tudi školjko, oziroma stranišče. Skopalo se je jarek za odtok iz kopalnice v greznico. Podrlo se je eno predelno steno, odstranilo ploščice in poravnalo tlak. Podrlo se je tudi strop, ker je bil v slabem stanju. Nato se je pripravilo vse za zalitje nove betonske plošče. V torek 22. februarja pa se je betonsko ploščo zalilo. Nato je delo 14 dni počivalo, da se je betonska plošča posušila in utrdila. V soboto 12.februarja je prispel materjal za nadaljno delo. Od ponedeljka pa do srede, pa se je pozidalo novo predelno steno in napravilo okvir za na stopnišče za v klet. To odprtino se je pokrilo z hratovomi deskami, ker je sedaj drugače urejen dostop v ta prostor. Napravilo se je nov odtok iz kopalnice v greznico, ter ga zasulo, zabetoniralo izkopan tlak v stopnišču in shrambi in popravilo greznico. V mesecu aprilu je vodovodar izdelal vodovodno inštalacijo, elektrikar pa je ugradil cevi in doze za električno inštalacijo. Nato se je napravil omet, pečar je položil keramične ploščice. Elektrikar je nato dokončal električno inštalacijo v kopalnici. V prvem tednu v juniju pa se je v kopalnici montiralo kopalniške elemente. Decembra pa se je na betonsko ploščo nad kopalnico položilo izolacijo iz kamene volne in čez njo zalilo plast betona, da pozimi ne bo v kopalnici zmrzovalo.
Za obnovo kopalnice je bilo za 4.456,66€ stroškov. S strani sedemnajstih župljanov je bilo opravljeno 325 delovnih ur, 105 jih je bilo plačanih 220 pa jih je opravljenih brezplačno. Zahvala vsem, ki ste kakor koli pomagali. Posebna zahvala gre Jankotu Peternelju, ki je vse delo vodil in nosil vso težo organizacije, ter Milani Koblarju, ki je brezplačno naredil vso električno inštalacijo. Vsem sodelavcem iskreno Boglonaj.
Tretja faza: Čim bodo možnosti in sredstva, se bo pričelo z obnovo strehe, ki kar kliče h zamenjavi strešnikov.
Potek obnove župnišča in sedanje stanje lahko vidite v FOTOGALERIJI.

Hvala in Bog vam povrni za darove, ki ste jih namenili za obnovo župnišča

ŽPS in GS župnije Novaki