Novaški pritrkovalci

Pritrkavanje na zvonove je v naši župniji že stara tradicija. Saj so v zvoniku štirje zvonovi in bi bilo greh, da ne bi iz njih pritrkovalci ob praznikih izvabljali prijetne melodije. Kljub temu, da sta bila po drugi svetovni vojni v zvoniku le dva zvonova, smo uspeli ohraniti pritrkavanje. Ko pa smo dobili nove zvonove je pritrkavanje še bolj zaživelo. Od prvih pritrkovalcev ki so pritrkavali pred drugo svetovno vojno in po njej, katere je vodil Gašper Flander skoraj ni nobenega več. Zato je pri verouku g. Marjan Kožlin iskal nove mlade pritrkovalce. Ker sem se takrat družil z otroki iz družine Kokelj, kjer so bili pritrkovalci in mežnarji, sem tudi sam okrog 1955 leta preiskusil v tej spretnosti. Takrat le na dva zvonova, ker je v zvoniku po vojni ostal samo veliki zvon. Mali zvon, ki se z glasom nič ne ujema z velikim zvonom, pa so po vojni dodali zraven, da velikemu zvonu ni bilo dolgčas hi.... Spominjam se časov, ko smo za 1. november za praznik vseh svetnikov, po blagoslovu grobov ročno zvonili do devete ure zvečer. Vsako uro je bilo pet minut pavze, da si se lahko mal podprl z jedačo pa kaj popil. Sedaj sem jaz Janko Razpet, zvonar in glavni vodja pritrkovalcev. Imamo nekaj mladih pritrkovalcev, ki so se kot birmanci učili tudi pritrkavanja. Za učenje pritrkavanja se uporabljajo mali zvončki in glasbene cevi katere ni teško izdelati. Iz radovednosti se jih je takoj zbralo sedem ali osem mladih fantičev. Nekaj jih je po začeni vnemi zapustilo pritrkovanje, tako so ostali le trije štirje ki tvorijo mlado skupino. Tudi moja hći se je naučila pritrkavanja in mi je velikokrat pomagala, ko ni bilo drugih pritrkovalcev. Tu lahko slišite dve pritrkovlaski melodiji: Leteča v tridelnem taktu in tri menjat, ali Mercinova, kot jo drugje imenujejo.

Z mladimi pritrkovalci smo odšli tudi na srečanja pritrkovalcev po Sloveniji, Leta 2004 smo bili v Kanalu ob Soči, leta 2005 v Vačah pri Litiji in Novem mestu. Leta 2006 sem bil z pritrkovalcem Vinkom Šinkovec pri sv. Martinu nad Brjami v vipavski dolini. Jaz sem pa se poleg tega kot pritrkovalec v pritrkovalski skupini iz župnije Cerkno udeležil še pritrkovalskih srečanj v Izoli, v Vitovljah in Šmarje-SAP.

V nedeljo 22. aprila 2007 se je pritrkovalska skupina iz Novakov udeležila drugega mednarodnega srečanja in tekmovanja "2. glas Svetega Martina" pri sv. Martinu nad Brjami v Vipavski dolini, kjer je nastopilo je 20 pritrkovalskih skupin od teh tri iz Italije. Vse nastopajoče skupine so prejele priznanje za sodelovanje. Najboljše tri skupine pa materjalne nagrade z raznimi dobrotami. Poseben pokal pa je pripadal najmlajši pritrkovalski skupini iz Lokavca pri Ajdovščini. V nedeljo 10. junija 2007 ob 15. uri popoldan je bilo v Drežnici nad Kobaridom srečanje pritrkovalcev koprske škofije, ki je v sklopu srečanj, ki jih vsako leto organizira pritrkovalski krožek teoloških bogoslovcev. Tega srečanja se je udeležila tudi pritrkovalska skupina iz župnije Novaki. Nastopilo je osem pritrkovalskih skupin. Oglejte si FOTO GALERIJO z srečanja v Drežnici.

Na povabilo pritrkovalcev iz Ajdovščine iz srečanja v Drežnici, smo se v nedeljo 24. junija 2007 pritrkovalci iz župnije Cerkno in Novaki udeležili pritrkovalskega tekmovanja, ki ga je organiziralo lani ustanovljeno pritrkovalsko društvo Ivan Mercina iz Ajdovščine. Tekmovanje je potekalo v sklopu praznovanja 500 letnice župnijske cerkve sv. Janeza Krstnika in župnije v Ajdovščini ob 16 uri popoldan. Ob lepem vremenu se je zbralo 10 skupin, ki so pokazale svoje znanje. Najboljše tri skupine in najmlajša skupina so prejeli pokale vse skupine pa priznanja. Naša skupina se je uvrstila na peto mesto od desetih skupin. Uspeh bi bil še boljši, če bi imeli za vsak zvon svojega pritrkovalca. Oglejte si FOTO GALERIJO iz tekmovanja v Ajdovščini.

V nedeljo 9. sebtembra 2007 je potekalo na Brezjah vseslovensko srečanje pritrkovalcev. Na temu srečanju so sodelovale izbrane skupine iz škofijskih srečanj, ki so bila po škofijah meseca junija. Zbralo se je 18 pritrkovalskih skupin me njimi je tudi pritrkovalska skupina iz Novakov. Srečanje se je pričelo z litanijami ob pol enih popoldan. Po uvodnih govorih z predstavitvijo cerkve in poteka srečanja, je vsaka spupina pokazala svoje nanje. Pritrkovalci iz Brezij so v njihovem prostoru pod zvonovi, vsako skupino ko je je končala pritrkavanje, pogostili z apetitivom in progrizkom. Po podelitvi priznanj in spominskih podobic ob 100 letnici kronanja Marije Pomagaj na Brezjah je sledila pogostitev vseh pritrkovalcev srečanja z Kranjsko klobaso.

V nedeljo 20. aprila 2008 smo se udeležili mednarodnega tekmovanja v pritrkavanju "3. glas sv. Martina" pri sv. Martinu nad Brjami na vipavskem, kjer je nastopilo 14 pritrkovalskih skupin. Med temi so bile kar tri skupine mladih pritrkovalcev iz Lokavca pri Ajdovščini. Med najmlajšimi so pritrkovalci stari komaj osem let, eden je celo mlajši, ki so prejele pokal kot najmlajša pritrkovalska skupina. Tudi pritrkovalske skupine iz Italije in Austrije so nastopile. Ogledate si FOTO GALERIJO iz srečanja pri Sv. Martinu.

V nedeljo 8. junija 2008 popoldan je župnija Novaki gostila pritrkovalce iz koprske škofije. To srečanje je organizirano skupaj z pritrkovalskim krožkom slovenskih bogoslovcev. Že leta 1983 so v pritrkovalskem krožku slovenskih bogoslovcev sklenili, da se dejavnost druženja pritrkovalcev prenese na pokrajine in župnije. S tem si želijo pridobiti čim več pritrkovalcev in v njih spodbuditi zavest, da bi se ohranila ta lepa kulturna - glasbena dejavnost, ki je edinstvena slovenska posebnost na svetu.
Samo srečanje pritrkovalcev v Novakih se je pričelo ob 14. uri popoldan. Po slovesnih petih litanijah srca Jezusovega z blagoslovom z Najsvetejšim je g. župnik Jožef Jakopič predstavil kratko zgodovino župnije in cerkve ter zvonove. Letos mineva 250 let, ko se je leta 1758 od kmetije na Čendovš kupilo zemljišče in pričelo z gradnjo nove - sedanje cerkve. Prejšnja cerkev, ki je stala nekoliko nižje na vlažnem terenu in je bila v slabem stanju, zato je 22. 6. 1755 arhidiakon Giovanni Giuseppe Marone izdal ukaz, da se zgradi novo cerkev na drugem mestu. Ob tej priliki je bila izdana zgibanka s kratkim opisom zgodovine cerkve. Nato se je v zvoniku zvrstilo 12 pritrkovalskih skupin. Sodelovale so pritrkovalske skupine iz župnij Novaki, Cerkno, Lokavec pri Ajdovščini - 2 skupini, Slap pri Vipavi, Ajdovščina, Šturje – Ajdovščina, Šmartno v Rožni dolini, Ljubljana – Zalog, Ledine – Sp. Idrija, Šebrelje in Jagršče. Sledila je podelitev priznanj sodelujočim skupinam in pogostitev vseh udeležencev srečanja. Da je srečanje lepo uspelo gre zahvala vsem, ki so kakor koli pomagali. Zahvaliti se moramo tudi donatorjema Turističnemu društvu Novaki in gostišču Gačnik v Logu. Tudi vreme nam je bilo naklonjeno.
Na tem srečanju pritrkovalcev v Novakih je bil tudi zaključek pritrkovalskega tečaja. Potekal je v Črnem vrhu nad Idrijo od novembra 2007 do maja 2008 pod vodstvom g. Marka Česna. Tečaja so se udeleževali tečajniki iz cele dekanije Idriija – Cerkno. Tečajniki so prejeli spričevala za uspešno zaključen osnovni začetniški pritrkovalski tečaj. Sodelovali so tudi na današnjemu srečanju pritrkovalcev. Ogledate si FOTO GALERIJO iz srečanja v Novakih.

V nedeljo 7. septembra 2008 popoldan je župnija Budanje na Vipavskem na vseslovenskem srečanju gostila pritrkovalce iz vse Slovenije. Na to srečanje, ki je organizirano skupaj z pritrkovalskim krožkom slovenskih bogoslovcev, so bile povabljene pritrkovalske skupine, ki so spomladi organizirale pokrajinska srečanja in na pokrajinskih srečanjih izbrane skupine. G. Andrej Vovk župnik v Budanjah je bil pred 25 leti pobudnik, da so se v okviru pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev začela srečanja po župnijah.
Na srečanju, ki se je pričelo ob 15. uri popoldan, se je zbralo 20 pritrkovalskih skupin. Po slovesnih petih litanijah z blagoslovom z Najsvetejšim je zbrane nagovoril g. župnik Andrej Vovk. Nato je predsednik pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev predtavil potek predstavitve posameznih skupin v zvoniku. Vsaka skupina je imela na razpolago pet minut, da predstavi svoje pritkkavanje. Ko so se vse skupine zvrstile v zvoniku, je bila podelitev priznanj vsem sodelujočim skupinam. Pritrkovalske skupine, ki pa so gostile pokrajinska srečanja pa so prejela tudi zahvale za organizacijo in izvedbo pokrajinskih srečanj. Posebna plaketa pa je bila podeljena g. Andreji Vovku za 25 letnico od prvih pritrkovalskih srečanj po župnijah. Vse sodelujoče pritrkovalske skupine so prejele bone za klobaso z zeljem. Pijačo si je lahko postregel vsak sam. Poleg tega so pridne gospodinje ponujale razna peciva in ostale dobrote. Ogledate si FOTO GALERIJO iz srečanja v Budanjeh.

Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev kot je do sedaj že več kot 25 letna tradicija, tudi letos pripravil okroglo mizo, ki je bila v petek, 27. 3. 2009 na Teološki fakulteti v Ljubljani. Glavna gostinja je bila gdč. Mojca Kovačič, mlada raziskovalka, ki na Glasbeno narodopisnemu inštitutu ZRC-SAZU zaključuje doktorsko nalogo na temo Pritrkavanje slovenska posebnost ali europski pojav. Predstavila nam je rezultate večletnega raziskovalnega dela na področju razširjenosti pritrkavanja v Sloveniji in ostalih evropskih deželah. Sledila je določitev krajev, ki bodo letos gostila pokrajinska srečanja in jeseni vseslovensko srečanje. Za gorenjsko naj bi bilo v Šenčurju pri Kranju, za Ljubljano z okolico na Vrhniki, za primorsko je več predlogov: Opatje selo, Bovec, Črni vrh nad Idrijo, za dolenjsko: Škocijan ali Leskovec, vseslovensko pa bi bilo v Šentvidu pri Stični. Podatki so le informativni in se lahko spremenijo glede na dovovor z organizatorji srečanj. Podrobnejši podatki o poteku srečanj bodo objavljeni v Družini, Radio Ognjišče ....... Poglejte si še nekaj slik z okrogle mize..

V nedeljo 7.junija 2009 smo se v župniji sv. Jošta Črni vrh nad Idrijo zbrali pritrkovalci koprske škofije na srečanju , ki jih vsako leto organizira pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev. Srečanje se je pričelo z Sv. Mašo ob 15. uri. Med Sv. mašo je tamkajšnji g. župnik Srečko Vončina po pooblastilu koperskega škofa podelil zakrament Sv. birme. Po maši je pritrkovalce pozdravil bogoslovec g. Čebular, ki je od g. Koželja prevzel predsedovanje pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev. Bogoslovec g. Jure Koželj pa se je udeležil srečanja pritrkovalcev Gorenjske v Šenčurju pri Kranju, ki je bilo ravnotako 7. junija. V zvoniku se je zvrstilo 10 skupin iz 8 župnij. Potek srečanja in povezovanje je pa vodil g. Marko Česen. Vse sodelujoče skupine so prejele zahvalo za sodelovanje na srečanju. Za nedeljo 14. junija pa so pritrkovalci vabljeni na srečanje, ki bo v Bovcu. Pritrkovalci iz Novakov in Cerkna smo se udeležili tudi pritrkovalskega turnirja, ki je bil v nedeljo 31. maja v Ajdovščino. Kajti z Ajdovščino nas veže večletno prijateljstvo, saj že dolgo sodelujemo skupaj in se srečavamo ob raznih priložnostih. Oglejte si FOTO GALERIJO.

V petek 19. marca 2010 je bila na Teološki fakulteti v Ljubljani že tradicionalna okrogla miza pritrkovalcev, ki jo je kot vsako leto organiziral Pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev (KPSB). Okrogle mize se je udeležil tudi predstavnik pritrkovalcev iz župnije Novaki. Novi predsednik krožka Martin Golob je s pozdravom nagovoril približno 50 pritrkovalcev in ljubiteljev pritrkavanja iz različnih koncev Slovenije. Bivši predsednik PKSB Jure Koželj je duhovni nagovor oblikoval na temo "Pritrkovalci in evharistija". V nadaljevanju srečanja smo prisluhnili nasvetom v zvezi z obnovo starih zvonov in zvonove konstrukcije. Sledila je določitev župnij v katerih bodo letos pokrajinska pritrkovalska srečanja in kraj vseslovenskega pritrkovalskega srečanja. Ta bo letos v stolni cerkvi sv. Nikolaja v Ljubljani. Datumi in kraji bodo po dogovoru z domačimi pritrkovalci in župniki objavljeni v Družini.

v nedeljo 9. maja 2010 so se pritrkovalci iz župnije Novaki udeležili pokrajinskega srečanja pritrkovalcev za Gorenjsko, ki je bilo v Srednji vasi pri Bohinju. Pričelo se je ob 15. uri z litanijami. Nato je domači g. župnik pritrkovalcem povedal nekaj o župniji, cerkvi in zvonovih. V zvoniku zvrstilo 14 pritrkovalskih skupin, poleg domače še iz Tržiča, Bleda, Brezij, Novakov, Šmarje SAP.....V gostlni so vse sodelujoče lepo pogostili in razdelili priznanja za sodelovanje. Predsednik pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev Martin Golob in škofijski referent za pritrkavanje Jože Mehle sta izbrala pritrkovalske skupine za vseslovensko srečanje, ki bo 12. sebtembra v Ljubljanski stolnici. Nekaj utrinkov z srečanja si oglejte v FOTO GALERIJI .

V nedeljo 30. maja 2010 ob 15 uri popldan se je v Šmarju na Vipavskem zbralo poleh domačih pritrkovalcev še 10 skupin iz župnij koperske škofije. Predsednik pritrkovalskega krožka slovenskih bogoslovcev Martin Golob in referent za pritrkavanje Ljubljanske škofije Jože Mehle sta izbrala štiri skupine, med njimi poleg domače skupine iz Šmarij tudi pritrkovalsko skupino iz Novakov, za na vseslovensko srečanje ki bo 12. sebtembra v ljubljanki stolnici. Vsi navzoči pa so bili dobro postreženi. Srečanje je spremljalo slabo vreme. Nekaj utrinkov iz srečanja lahko vidite v FOTO GALERIJI .

V nedeljo 12. sebtembra 2010 ob 15 uri popldan je bilo v Ljubljanski stolnici sv. Nikolaja vseslovensko srečanje pritrkovalcev, katerega je organiziral pritrkovalski krožek slovenskih bogoslovcev. V prvem delu je nastopilo 10 pritrkovalskih skupin, od vseh 22 skupin, ki so bile izbane na pokrajinskih srečanjih meseca junija, med njimi je tudi pritrkovalska skupina iz župnije Novaki. Ob 16. uri je g. škof dr. Anton Jamnik daroval slovesno sveto mašo za vse žive in pokojne pritrkovalce in zvonarje. Pri sv. maši so z pritrkavanjem na male zvonove sodelovale pritrkovalke iz Mengeša ter pevski zbor iz domačega kraja bogoslovca Martina Goloba. Po sv. maši je od ostalih skupin prva nastopila skupina iz župnije Novaki. Okrog 18 ure 30 min. pa je bila na Proštovem vrtu slovesna podelitev priznanj. Poleg priznanja je vsaka skupina prejela knjigo izdano ob 300 letnici Ljubljanske stolnice in CD z arijami zaigranih na orglah v stolnici. Tudi za jedačo in pijačo je bilo preskrbljeno. Zaigal pa je tudi ansambel "Ta mlad" iz domačega kraja bogoslovca Martina Goloba. Nekaj utrinkov pa vidite v FOTOGALERIJI.

Taka srečanja mladim pritrkovalcem dajo večjo korajžo in vnemo za pritrkavanje in obenem spoznavajo pritrkovalske navade drugjih krajev po Sloveniji. Še najlepše pa je to, da si navežemo stike z drugimi pritrkovalci in si med seboj izmenjamo izkušnje. Razno o pritrkavanju in zvonovih si lahko ogledate na spletni strani Pritrkavanje.